Comments are off for this post

OPAS OJITUSYHTEISÖLLE UOMAN KUNNOSSAPITO- JA PERUSKORJAUSHANKKEESEEN

lokakuu 23, 2015

ELY-keskuksen oppaita 3, Outi Leppiniemi. 2014. 31 s.
Opas ojitusyhteisölle uomankunnossapito- ja peruskorjaus-
hankkeeseen: miten hanke toteutetaan ja mitä velvollisuuksia
ojitusyhteisöllä on.
 
Lataa