Comments are off for this post

Anvisning för reparation av täckdikning i samband med linjearbeten på jordbruksmark

september 12, 2017

Anvisningen riktar sig till åkrarnas ägare och innehavare och till de instanser som bygger,

planerar eller utför linjearbeten på jordbruksmark.

Täckdikningsföreningen och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 2017, 24 s.

Ladda