bg

Täckdiknings investeringsstöd

Salaojitukselle ja säätösalaojitukselle voi hakea ELY- keskuksesta investointitukea. Säätösalaojituksen, säätökastelun (=altakastelun) ja valumavesien kierrätyksen hoitoa varten voi puolestaan hakea ympäristökorvausta. Tukea voi saada hyväksyttävistä kustannuksista seuraavasti  (2015):

• salaojitus 30 %
• säätösalaojitus 35 %

Tuen vähimmäismäärä on 3000 €. Hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 3,60 €/m jos:

• ympärysaineena käytetään salaojasoraa, kivimursketta tai esipäällystettä
• esipäällysteen paksuus on vähintään 3 mm
• sora- tai kivimurskekerros on vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunasta ylöspäin

Jollei käytetä edellä vaadittuja ympärysainetta, tuetut enimmäiskustannukset ovat 1,90 €/m. Enimmäiskustannukset sisältävät suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Säätökaivon ja sen asennustyön enimmäiskustannus on 800 €/ha.

Investointituen haun voi suorittaa nykyään Mavin sähköisessä Hyrrä-palvelussa.

Mavin Investointitukiesite PDF

Lue lisää: Mavin sivut

pdf-icon-transparent-background2-300x300