Salaojayhdistys ry on perustettu vuonna 1918 huolehtimaan suomalaisen salaojituksen laadusta.
Yhdistys toimi pitkään nimellä Salaojakeskus ja nimen muutoksen myötä palasi juurilleen nimellä Salaojayhdistys.

Salaojayhdistys toimii alan edunvalvonta -ja tiedotusorganisaationa, pyrkien kehittämään maamme salaojitusalaa.
Yhdistys järjestää salaojitukseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Toimintamme perustuu Salaojituksen tukisäätiön antamiin avustuksiin ja jäsenmaksuihin. Jäseniä on noin 3800 kpl.

Historia

 

Tähän historiaa.