Forskning

Maan kuivatukseen liittyvät tutkimushankkeet Suomessa.

Tutkimukset jakaantuvat alla käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin hankkeisiin.

Hankeilla on omat sivut ja niille pääsee klikkaalla hankkeen nimeä.

Meneillään olevat hankkeet

TOSKA-hanke

Hankkeessa  selvitetään salaojien eri ojavälien vaikutuksia satoon, maan rakenteeseen, pellon hydrologiaan ja ravinnehuuhtoutumiin. Lisäksi tutkitaan kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen salaojitusten, sekä eri ympärysaineilla tehtyjen salaojitusten toimivuutta. Hankkeen tavoitteena on laajentaa myös Aalto-yliopistossa kehitettyä FLUSH-mallia.

WATERGATE – säätösalaojaventtiilitutkimus

Säätösalaojituksessa pohjavedenpintaa säädetään yleensä säätökaivoilla. Säätö voidaan tehdä myös automaattisilla Water Gate- salaojaventtiileillä. Water Gate- venttiilejä on mahdollista käyttää normaalien säätökaivojen kanssa ja niillä voidaan jopa korvata perinteiset säätökaivot . Tämän vuoksi Salaojayhdistys on päättänyt tutkia venttiilin toimivuutta Suomen oloissa yhteistyössä ProAgria Österbottenin (ÖSL) kanssa.

PRECIKEM – hanke

PRECIKEM (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra) – hankkeessa kehitetään happamien sulfaattimaiden kemiallista täsmäkäsittelyä ja pyritään näin vähentämään haponmuodostusta maassa.


Päättyneet hankkeet

PVO- ja PVO2 -hankkeet (2006-2010, 2011-2013)

”Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi” (PVO, 2006-2010) – hankkeessa selvitettiin eri ympärysaineilla ja ojaväleillä toteutettujen salaojien toimivuutta sekä vaikutuksia satoon, vesistökuormitukseen ja maan rakenteeseen.
Hankkeen toinen vaihe, ”Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi” (PVO2), käsitti vuodet 2011–2013.

CATERMASS- hanke (2010-2012)
CATERMASS (Climate Change Tools for Environmental Risk Mitigation of Acid Sulphate Soils).
Hanke oli ympäristöprojekti, jonka tarkoituksena oli tutkia ja kehittää menetelmiä happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentämiseen sekä etsiä keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
BEFCASS-hanke (2013–2014)
Hanke oli jatkoa CATERMASS-hankkeelle ja löydät tietoa tutkimuksesta CATERMASS-hankesivulta.