Salaojakeskus ry, 2002
Salaojituksen tavoiteohjelma SARA-2000, joka kattoi vuodet 1980-2000, julkaistiin vuonna
1980. Vuoden 2000 aikana voitiin todeta, että ohjelmakausi oli päättynyt ja olisi aika tarkastella
tilannetta uudelleen.

Tavoiteohjelmassa on kuvattu salaojitustoiminnan tila ja peruskuivatus siltä osin kun se liittyy salaojitukseen.
Aihepiirit kattavat neuvonnan, suunnittelun ja toimeenpanon, valtion rahoituksen, ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon sekä tutkimustoiminnan.

Lataa