Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2007/2012. 28 s.
Haja-asutuksen jätevesien puhdistus
Katsaus maaperäkäsittelyyn
Päivitetty vastaamaan vuoden 2011 asetusta
 
Lataa