Ålands Landskapsregering
http://www.regeringen.ax/
Projekterings- och vattenenheten, PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
leif.hagglund@regeringen.ax
puh. 0400 745 228