Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
http://www.lantbrukssallskapet.fi/
Östanåkersvägen 1, 64230 NÄRPES ST.
rainer.rosendahl@proagria.fi
puh. 0400 561 550