Salaojayhdistys on julkaissut viljelijöille suunnatun Salaojitusoppaan. Opas tuo esille tärkeimmät asiat, jotka viljelijän on syytä ottaa huomioon salaojitushankkeessa. Siihen kuuluvat suunnittelu, toteutus, töiden valvonta, kustannukset ja rahoitus sekä vastuu- ja

takuukysymykset. Oppaassa kiinnitetään erityistä huomiota salaojituksen laatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Voit lukea sen TÄSTÄ. Painetun oppaan voi tilata kohdasta Julkaisut.