MAANPARANNUS JA MAATALOUDEN VESIRAKENNUS MOLEMMIN PUOLIN SUOMEN LAHTEA

Salaojituksen Perinneyhdistys ja Eesti Maaparandajate Selts. 2014.  165 s.
Maankuivatuksen ja kastelutoiminnan kehitys Suomessa
ja Virossa maailmansotia edeltäviltä ajoilta nykypäivään.
Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 €

Tilaa