Maan vesitalouden oppikirjana pidetystä Maan vesi- ja ravinnetalous- kirjasta on julkaistu 2. täydennetty painos.
Kirja on ladattavissa sähköisenä ja tilattavissa painettuna kohdassa julkaisut.
Kirjassa käsitellään kuivatuksen keskeisiä asioita. Näitä ovat maaperän ominaisuudet, vesien liikkeet ja laatu, kasvuston kasvun ja veden väliset yhteydet, konetyöskentelyn edellytykset ja lainsäädännön määräykset.