SILTA- JA RUMPURAKENTEIDEN AUKKOMITOITUS

ELY-keskuksen oppaita 4. Järvenpää Lasse ja Savolainen Mika. 2016. 61 s.
Useimmat ELY-keskukset ovat luopuneet aukkolausuntojen antamisesta. Oppaan tarkoituksena on
antaa aukkomitoituksia tekeville henkilöille tietoa laskentaperusteista ja hyväksi koetuista toimintatavoista.
Lataa