Salaojayhdistys ry täyttää 100 vuotta joulukuussa 2017. Tämän kunniaksi järjestetään kilpailu suomalaisen peltosalaojituksen laadun turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

 

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailun osallistujaa pyydetään esittämään yksi keino, joka parantaa peltosalaojituksen laatua Suomessa. Keino voi olla periaatteessa mitä tahansa ja se voi liittyä esim. ojituksen suunnitteluun, toteutukseen, materiaaleihin tai laadunosoitukseen. Keino voi olla esim. tekninen, menettelytapa tai hallinnollinen. Kilpailu on kaikille avoin. Esityksen voi tehdä yksittäinen henkilö tai työryhmä. Esitys perusteluineen tulee tehdä yhdelle A4:lle.

PALKINTO
Jaettava palkintosumma on 5 000 euroa.

KILPAILUAIKA JA LÄHETTÄMINEN

Kilpailuehdotukset yhteystietoineen (nimi, osoite, puh.nro, sähköpostiosoite) tulee lähettää pdf-tiedostona 15.11.2017 klo 18.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi.

KILPAILUN VOITTAJAN VALINTA JA JULKISTUS
Salaojayhdistyksen hallitus ratkaisee kilpailun. Valintakriteerit ovat uutuusarvo, innovatiivisuus, vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja toteuttamismahdollisuus.
Kilpailun voittaja julkistetaan Salaojayhdistyksen 100-vuotisjuhlissa 15.12.2017.