Salaojayhdistyksen 100-vuotisjuhla 15.12.2017

Salaojayhdistyksen 100-vuotisjuhla vietettiin 15.12.2017. Juhlaseminaariin ja merkkipäivää juhlimaan oli Helsinkiin kokoontunut yli satapäinen vierasjoukko. Juhlaan osallistui yhdistyksen nykyisiä ja entisiä toimihenkilöitä, suunnittelijoita, urakoitsijoita, tutkijoita, viranomaisia ja muita yhdistyksen yhteistyötahoja. Ruotsista ja Virosta oli saapunut kuivatusalan asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Seminaarin avasi Salaojayhdistyksen puheenjohtaja Mikael Jern, jonka jälkeen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toi valtiovallan tervehdyksen. Toiminnanjohtaja Helena Äijö julkisti Salaojayhdistys 100 vuotta -kilpailun voittajan. Voittajaksi Salaojayhdistyksen hallitus oli valinnut ehdotuksen Salaojakartat tilalta ortokuvapohjalle omaan tietokoneeseen, puhelimeen, tablettiin ja ajouraopastimeen. Voittajatyöryhmään kuuluivat Mikael Blomqvist, Rainer Rosendahl, Simon Nässlin ja Marcus Gjäls (ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap). Seuraavana ohjelmassa oli professori Jyrki Niemen (Luonnonvarakeskus) esitys, jonka otsikko oli Maatalous ja maankuivatus sadan vuoden ajalta, ja sitä seurasi Aalto-yliopiston teknisen vesitalouden professori Harri Koivusalon esitys: Veden kiertokulku ja maankuivatus. Toiminnanjohtaja Seija Virtanen Salaojituksen Tukisäätiöstä kävi esityksessään läpi Suomessa tehtyä salaojatutkimusta viime vuosisadan alusta näihin päiviin. Seminaariohjelma päättyi Salaojayhdistys 100 vuotta -kirjan julkistamiseen. Juhlaseminaarin esitykset: Niemi Koivusalo Virtanen. Lisätietoa tuoreesta kirjasta on Täällä.