Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa” (TOSKA) -hankkeen  (2014–2016) tutkimuksia jatkettiin TOSKA-jatkohankkeessa vuonna 2017. Hankkeessa tutkittiin sa­laojien ojavälin vaikutuksia pellon hydrologiaan, ravinnehuuhtoumiin ja satoon. Lisäksi selvitettiin kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen salaojitusten sekä eri ympärysaineiden toimivuutta. Kokonaan uutta oli salaojitetun koekentän pohjavedenpinnan syvyysmittauksista tehty tilastollinen tarkastelu. Raportti täydentää TOSKAn loppuraporttia, Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote 32.

 

 

 

Tutkimus toteutettiin yhteistutkimushankkeena vuonna 2017, ja siitä vastasi Salaojituksen Tutki­musyhdistys ry. Hankkeessa hyödynnettiin ja syvennettiin PVO- ja PVO2-hankkeissa (2006 – 2013) sekä TOSKA-hankkeessa (2014-2016) saatuja tuloksia (TY:n tiedotteet 29-32). Uutena osana oli erilaisilla salaojakoneilla ojitettujen koealueiden pohjavedenpinnan syvyysmittausten tilastollinen analyysi.

Raportti on luettavissa TÄSTÄ.