Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry ja BSAG järjestivät Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaarin 1.10.2020.

 

Webinaarissa asiantuntijat kertoivat muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksista Suomen maatalouteen, peltojen viljelyyn, valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvihuonekaasujen päästöihin. Webinaarin aiheen ajankohtaisuudesta kertoo se, että webinaarissa oli yli 400 osanottajaa monipuolisesti eri toimialoilta. Ilahduttavaa oli erityisen vilkas keskustelu chatissa.
 

Webinaarin yhteydessä järjestetyssä virtuaalisessa posterisessiossa oli esillä 19 posteriesitystä ja hanketta. Postereissa esiteltiin tutkimustuloksia mm. hiilensidonnasta, maatalouden valumavesien hallinnasta ja tuotantosuunnan muutoksen vaikutuksista vesistökuormitukseen, turvemaiden viljelystä, ilmastonmuutokseen varautumisesta, salaojien ruostesaostumista, rakennekalkista, ravinnetaseista, mikromuoveista maatalousmaassa sekä maan kasvukunnon parantamisesta. Webinaarissa toivottiin uuden vastaavanlaisen webinaarin /seminaarin järjestämistä jatkossakin.

Webinaarin yhteenveto, esitykset ja posteriesitykset ovat nähtävissä Salaojituksen Tukisäätiön sivuilla.