NRO 35. VESITALOUDEN HALLINTA VESIENSUOJELUSSA (VESIHAVE) – LOPPURAPORTTI 2021

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 2021. 124 s.
Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa (VesiHave) – Loppuraportti 2021.

Lataa