Maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitettä on muutettu.
 

Salaojaojitus ja putkitus, kun ympärysaineena käytetään salaojitussoraa, kivimursketta tai esipäällystettä hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 4,40 €/m (aikaisemmin 4,20 €/m). Esipäällysteen paksuus salaojaan asennettuna on vähintään 3 mm standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti. Salaojasoran tai kivimurskeen paksuus vähintään 8 cm putken yläreunan yläpuolella. Jollei käytetä edellä olevia vaatimuksia täyttävää ympärysainetta, enimmäiskustannukset ovat 2,20 €/m (aikaisemmin 2,10 €/m). Enimmäiskustannukset sisältävät suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Putken on oltava standardin SFS 5211 mukainen tai vastaavat laatu- ja lujuusvaatimukset täyttävä.
 
Säätökaivon ja sen asennustyön enimmäiskustannus on 895 €/kpl (aikaisemmin 850 €/ha).
 
Muutos (1124/2021 ) tulee voimaan 31.12.2021 ja sitä sovelletaan 16.1.2022 tai sen jälkeen jätettyihin tukihakemuksiin.
 


 

Salaojituksen investointituen muut ehdot

Tukea voidaan myöntää pellon salaojittamiseen ja säätösalaojitukseen. Tukea voi saada hyväksyttävistä kustannuksista:
salaojitus 35 %
säätösalaojitus 40 %
 
Tuen vähimmäismäärä on 3000 €.
 
Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
• 16.10.–15.1.
• 16.1.–15.3.
• 16.3.–15.8.
• 16.8.–15.10.
 
Ojitusta ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saatu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *