Uutta opetusmateriaalia salaojituksesta

Salaojayhdistys ja Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ovat julkaisseet uutta salaojitusta käsittelevää opetusmateriaalia.

Materiaali koostuu diasarjoista, johon sisältyy kuvia, tekstejä ja animaatioita sekä eri suunnittelu- ja työvaiheita kuvaavista videoista. Aineisto on suunnattu viljelijöille ja oppilaitoksille. Oheismateriaalina voidaan käyttää aiemmin julkaistua Salaojitus -opasta. Opetusmateriaali on saatavissa Salaojayhdistyksen verkkosivuilta.