KASTELU PELTOVILJELYSSÄ

Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2023, 59 s. Julkaisun tavoitteena on tuoda esille ja koota peltoviljelyssä totetutettuun kasteluun liittyvää tietoa sekä auttaa kastelun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä pohdinnoissa. Julkaisu on suunnattu ensisijaisesti maanviljelijöille ja neuvojille. Lataa

SALAOJIEN KUNNOSSAPITO

Salaojayhdistys ry, 2022, 40 s. Salaojien kunnossapito Oppaassa tuodaan esille salaojituksen toimintaa ja säännöllisesti tehtäviä hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä. Lisäksi tarkastellaan kuivatuksen vajaatoiminnan mahdollisia syitä, ja esitellään ratkaisuja kuivatuksen parantamiseksi. Lataa   På svenska

PELTOSALAOJITUS

Salaojayhdistys ry, 2015 (päivitetty 2020), 28 s. Peltosalaojituksen opas Opas sisältää tärkeimmät asiat, jotka viljelijän on syytä ottaa huomioon salaojitushankkeessa På svenska   Lataa Tilaa

SALAOJITUSESITE

Salaojayhdistys ry, 2017. 4 sivua På svenska   Lataa Tilaa

MAANKUIVATUKSEN JA KASTELUN SUUNNITTELU

Suomen Ympäristökeskus. 2015. 196 s. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2015. 2. päivitetty painos. Maan kuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Ojituksessa tapahtuvien viranomaiskäsittelyjen kuvaus. Lataa

SÄÄTÖSALAOJITUS

Maaseutuverkosto. 2009. 11 s. Maaseutuverkoston esite. Säätösalaojituksen opas. Säätösalaojien toiminta,vaikutukset ja toimintaperiaatteet. På svenska   Lataa

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT

Maaseutuverkosto. 2009. 11 s. Maaseutuverkoston esite. Happamien sulfaattimaiden opas. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen, vaikutukset ja ennakoivat toimenpiteet. På svenska   Lataa

PAJUN VILJELY JA SALAOJITUS

Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2017. 17 s. Pajun viljely ja salaojitus Pajun peltokasvatuksen vaikutukset salaojitukseen. Katsaus kirjallisuuteen. Lataa