Drainage

In soil drainage excess water, or water that causes harm is lead away from the field.

 

Maankuivatuksessa vahinkoa tai haittaa aiheuttava vesi johdetaan pois halutulta maa-alueelta.
Kriittiset hetket kuivatuksen kannalta ovat kevät ja syksy, jolloin vettä on reilusti ylimääräistä.
Suomessa pellot ovat pääosin tasaisia ja maaperä tiivistä. Suuret sademäärät suhteessa vähäiseen
haihduntaan syksyisin ja lumen sulaminen keväällä johtavat suuriin valumiin. Tämä yhdistettynä
suhteellisen tasaiseen maastoon ja huonosti vettä läpäisevän maaperään nostavat kuivatuksen kes-
keiseen asemaan maan käytössä. Ennustettujen sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä peltojen
kuivatuksesta huolehtimisella on entistä suurempi merkitys.

Kuivatus voidaan tehdä perus- ja paikalliskuivatuksella.

Peruskuivatuskeinoja ovat ojitukset, purojen ja valtaojien perkaukset tai putkitukset ja pelto-
alueiden pienehköt pengerrykset.

Paikalliskuivatus hoidetaan pienemmillä avo-ojilla tai salaojilla.