KAKSITASOUOMAT

Kaksitasouomat muodostuvat pääuomasta ja tulvatasanteesta. Toimintaperiaatteena on, että alivesiuomassa säilyy kohtuullinen vesisyvyys pienemmilläkin virtaamilla, ja tulvatilanteissa vesi voi hallitusti nousta joko toiselle tai molemmille puolille kaivetuille tulvatasanteille. Suomessa kaksitasouomia on toteutettu valtaojissa esimerkiksi Ritobäckenillä ja Hardombäckenillä sekä jokiympäristöissä esimerkiksi Päntäneenjoella ja Tuusulanjoella.