Anvisningen riktar sig till åkrarnas ägare och innehavare och till de instanser som bygger,

planerar eller utför linjearbeten på jordbruksmark.

Täckdikningsföreningen och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 2017, 24 s.

Ladda