Jord- och skogsbruksministeriet. 2008. 55 s.

Guide till bäckrestaurening.

Guiden ger vägkost för att planera och förverkliga en bäckrestaurering i ett jord-
bruksområde. Den har gjorts som ett samarbete mellan fiskeri- och miljöförvaltningen.

Ladda