Närings-, tarfik- och miljöcentralen, guide 2/2016. Katja Haukilehto, 2016. 17 s.

Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och

projekt för rensning av utfallsdiken samt för medborgare som planerar strandröjning.

Ladda