Landsbygsnätverket, 2009.

Landsbygsnätverkets broschyr.

Guide till sura sulfatjordar. Miljöpåverkan, områden och förebyggande åtgärder.

Ladda