Täckdikningsföreningen, 2015 (uppdaterad 2020), 28 s.
En guide om täckdikning, som lyfter fram de viktigaste faktorerna
som jordbrukaren bör beakta i ett täckdikningsprojekt.

Ladda
Beställ