Finlands miljöcentral. 2009. 11 s.
Strömbäddarnas rensning och skötsel kan göras naturvänligare genom att använda naturenliga dräneringsmetoder.
Denna broschyr beskriver olika metoder för att förbättra skicket av bäckar i lantbruksområden.

Ladda