Comments are off for this post

Skötsel av bäckar vid lantbruksområden – naturenlig dränering

juni 12, 2020

Finlands miljöcentral. 2009. 11 s.
Strömbäddarnas rensning och skötsel kan göras naturvänligare genom att använda naturenliga dräneringsmetoder.
Denna broschyr beskriver olika metoder för att förbättra skicket av bäckar i lantbruksområden.

Lataa