Träskman Martin sv

Nylands Svenska Lantbrukssällskap www.nsl.fi martin.traskman@nsl.fi puh. 040 707 3197

Medlemspublikation 2022

Täckdikningsföreningen, 2022 (46 s.) Täckdikningsföreningens årliga publikation.   Ladda  

Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö

Jord- och skogsbruksministeriet, 2020. 72 s. ISBN PDF: 978-952-366-373-2 Syftet med riktlinjerna är att beskriva omvärlden ur perspektivet för jord- och skogsbrukets vattenhushållning och de förväntningar som samhället ställer på den samt att fastställa mål för den framtida verksamheten. Riktlinjerna utarbetades som ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Täckdikningsföreningen rf och Tapio Ab. Ladda

Medlemspublikation 2020

Täckdikningsföreningen, 2020 (48 s.) Täckdikningsföreningens årliga publikation.   Ladda  

Medlemspublikation 2019

Täckdikningsföreningen, 2019  (47 s.) Täckdikningsföreningens årliga publikation.   Ladda