bg

Täckdiknings investeringsstöd

Salaojitukselle ja säätösalaojitukselle voi hakea ELY- keskuksesta investointitukea. Säätösalaojituksen, säätökastelun (=altakastelun) ja valumavesien kierrätyksen hoitoa varten voi puolestaan hakea ympäristökorvausta. Tukea voi saada hyväksyttävistä kustannuksista seuraavasti  (2015):

• salaojitus 35 %
• säätösalaojitus 40 %

Tuen vähimmäismäärä on 3000 €. Hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 4,20 €/m jos:

• ympärysaineena käytetään salaojasoraa, kivimursketta tai esipäällystettä
• esipäällysteen paksuus on vähintään 3 mm
• sora- tai kivimurskekerros on vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunasta ylöspäin

Jollei käytetä edellä vaadittuja ympärysainetta, tuetut enimmäiskustannukset ovat 2,10 €/m. Enimmäiskustannukset sisältävät suunnittelun, putken, ympärysaineen, kaivu- ja täyttötyöt. Säätökaivon ja sen asennustyön enimmäiskustannus on 850 €/ha.

Investointituen haun voi suorittaa nykyään Mavin sähköisessä Hyrrä-palvelussa.

Livsmedelsverkets brochyr för investeringsstöd PDF

Läs mer: Livsmedelsverkets hemsidor

pdf-icon-transparent-background2-300x300