Täckdikningsföreningen grundades år 1917 för att värna om täckdikningens kvalitet i Finland. Föreningen är en allmännyttig organisation
vars uppgift är att befrämja dräneringen av åkermark och vattenhushållningen på landsbygden.

Planerare

Dräneringsplanerarna ger råd i frågor angående täckdikning och gör upp täckdikningsplaner

Entreprenörer

Företag, som utför täckdikning.

Kartor

Beställ dräneringskartor

Medlemskap

Bli medlem i Täckdikningsföreningen

Nyheter

Webinarium om täckdikning den 9.4.2021

Täckdikningsföreningen och BSAG ordnade ett seminarium om täckdikning den 9.4.2021.

Läs nyheterna på finska.