Täckdikningsföreningen grundades år 1917 för att värna om täckdikningens kvalitet i Finland. Föreningen är en allmännyttig organisation
vars uppgift är att befrämja dräneringen av åkermark och vattenhushållningen på landsbygden.

Planerare

Dräneringsplanerarna ger råd i frågor angående täckdikning och gör upp täckdikningsplaner

Företag, som utför täckdikning.

Beställ dräneringskartor

Bli medlem i Täckdikningsföreningen

Nyheter