TÄCKDIKNINGSFÖRENINGEN
Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsingfors
tel. 0400 882 136

www.salaojayhdistys.fi

salaojayhdistys@salaojayhdistys.fi

 

E-postadress  förnamn.efternamn@salaojayhdistys.fi

 


Äijö_HelenaVerksamhetsledare

Helena Äijö
tel. 040 757 2821

 
 
 
 

Mäkelä_Minna

Sakkunnig

Minna Mäkelä
tel. 040 675 7282

 
 
 
 

 

 

 


 

Styrelse

Mikael Jern, ordförande
förnamn.efternamn@bastu.net
Tfn. 040 527 6145

 

Henri Honkala, vice ordförande
förnamn.efternamn@proagria.fi
Tfn. 040 827 7100

 

Ilari Hyytiäinen
förnamn.efternamn@kolumbus.fi
Tfn. 040 082 3644

 

Erik Perklén
förnamn.efternamn@postis.fi
Tfn. 0400 325 517

 

Seppo Hihnala
förnamn.efternamn@maveplan.fi
Tfn. 0400 283 570

 

Olli Utriainen
förnamn.efternamn@maveplan.fi
Tfn. 040 584 4327

 

Sari Peltonen
förnamn.efternamn@proagria.fi
Tfn. 050 341 4406