Detta är Salaojayhdistys ry:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Upprättad 25.9.2023. Senaste ändring 25.9.2023.

 

 1. Registeransvarig

Salaojayhdistys ry, Täckdikningsföreningen rf

Simonsgatan 12 A 11

00100 Helsingfors

Företags-ID: 0201998-7

 

 1. Kontaktperson ansvarig för registret

Olle Häggblom

olle.haggblom@salaojayhdistys.fi

 

 1. Registrets namn

salaojayhdistys.fi webbplatsens register

 

 1. Rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är individens frivilliga samtycke.

De personuppgifter som samlas in i registret används för kommunikation med Salaojayhdistys medlemmar och andra som är intresserade av föreningens verksamhet.

 

 1. Innehåll i registret

Uppgifter som lagras i registret erhålls via webbplatsens kartbeställnings- och nyhetsbrevsformulär samt via PDF-formulär som kunden skickar till oss, såsom:

På salaojayhdistys.fi webbplats används inga tillägg som samlar besökarinformation.

 

 1. Regelbundna informationskällor

Informationskällan för registret är formulären som finns på salaojayhdistys.fi webbplats.

 

 1. Regelbunden överföring av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter som mottagits genom kartbeställningsformuläret överförs till föreningens lokala samarbetspartner som levererar kartan till beställaren. Uppgifterna överförs baserat på kartans geografiska läge enligt den tabell som presenteras på webbplatsen. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

 

 1. Principer för skydd av registret

I behandlingen av registret följs noggrannhet och uppgifter som behandlas med hjälp av IT-system skyddas på lämpligt sätt. När registeruppgifter lagras på internetservrar tas det lämpligt hand om den fysiska och digitala säkerheten för deras utrustning.

Registeransvarig ser till att lagrade uppgifter samt serverns åtkomsträttigheter och andra kritiska uppgifter för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning inkluderar det. Manuellt material hanteras noggrant och uppgifterna förvaras i ett låst skåp.

 

 1. Inspektionsrätt och rätt att kräva korrigering av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras om dem och kräva att felaktig information korrigeras eller att ofullständig information kompletteras. Om en person vill kontrollera de uppgifter som lagrats om dem eller kräver korrigeringar ska förfrågan skickas skriftligen till registeransvarig. Registeransvarig kan vid behov be den som gör förfrågan att bevisa sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i allmänhet inom en månad).

 

 1. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Personer i registret har rätt att begära att deras personuppgifter raderas från registret (”rätten att bli glömd”). De registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas skriftligen till registeransvarig. Registeransvarig kan vid behov be den som gör förfrågan att bevisa sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i allmänhet inom en månad).

 

 1. Om cookies

Vi använder så kallade cookies på våra sidor. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator och som gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera ofta återkommande besökare, underlätta inloggningen för besökare och möjliggöra att sammanställa aggregerad information om besökarna. Med denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster anpassade efter varje individs behov.

Om en besökare på våra sidor inte vill att vi får den ovan nämnda informationen med hjälp av cookies kan de neka användningen av cookies. Det är dock bra att notera att cookies kan vara nödvändiga för vår webbplats korrekta funktion. Användningen av dessa nödvändiga cookies kan inte nekas; besökaren godkänner deras användning genom att bläddra på våra sidor.

Du kan ändra dina cookie-inställningar för att godkänna eller blockera användningen av andra än nödvändiga cookies genom att klicka på ”Redigera inställningar”-knappen i cookie-meddelandet. Efter att ha godkänt cookies kan du vid behov ändra dina inställningar genom att klicka på ”Ändra dina inställningar”-knappen.