MULTIMEDIAPRESENTATIONER OM TÄCKDIKNING

Som tilläggsmaterial till multimediapresentationerna lämpar sig guiden Åkertäckdikning . Kopiering av text och användning av bildmaterial i skolningssyfte eller i icke kommersiellt syfte är tillåtet, förutsatt att källan nämns. I Powerpoint -serien fungerar animationerna endast då man valt diapresentation (slide show).

Start av täckningsprojekt PDF Powerpoint

Planering av täckdikning PDF Powerpoint

Täckdikningsarbetet PDF Powerpoint

Underhåll av täckdiken PDF Powerpoint

Videor från olika arbetssteg, längder:
Terrängundersök 8.25 min, Arbetsutpålning 1.51 min, Täckdikning med grävande maskin 8.03 min, Täckdikning med plogande maskin 7.51 min
Montering av betongbrunn 4.23 min, Montering av täckdikningskopplingar 2.07 min, Igenfyllning av täckdikningsschaktet 4.17 min, Spolning av täckdiken 2.55 min