WATERDRIVE-STRATEGIASUOSITUKSET ITÄMEREN ALUEEN HALLITUKSILLE JA KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE

1. Win-win-ratkaisujen turvaaminen maaseutuyhteisöille ja ympäristölle. Hyvän veden laadun ylläpitämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja biodiversiteetin säilyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee olla maanviljelijöitä motivoivia ja vahvistaa heidän pyrkimyksiään parantaa maatilojensa pitkän aikavälin elinkelpoisuutta. Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita tunnistamaan ja kehittämään win-win-ratkaisuja ja sisällyttämään ne tukiohjelmiinsa.
 
2. Joustavia paikallisia ratkaisuja suosivien kannustimien vahvistaminen. Vesien hallinta riippuu suuresti paikallisista olosuhteista ja mahdollisuuksista. Sama ratkaisu ei sovi kaikille alueille. Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita lisäämään nykyisten ja tulevien tukiohjelmiensa joustavuutta ja sopeutuvuutta, jotta paikallista tietoa ja kokemusta voitaisiin hyödyntää paremmin.
 
3. Yhteisten ja monialaisten toimien vahvistaminen valuma-aluetasolla. Koska useat toimijat jakavat vesistöjä ja valuma-alueita, yhteistyön vahvistamisen ja monialaiset verkostot ovat onnistumisen kannalta tärkeitä. Kansallisen tason tuella on keskeinen merkitys paikallisen sitoutumisen mahdollistamisessa. Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita lisäämään pilottihankkeiden määrää valuma-aluetason vesienhallintaratkaisujen testaamiseksi.
 
4. Maankäyttäjien motivointi tuottamaan monipuolisia hyötyjä ekosysteemille. Sen sijaan, että tuettaisiin yksittäisiä, tarkkaan määritettyjä toimenpiteitä tai käytäntöjä, Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita tunnistamaan ja suosimaan toimenpiteitä, jotka tuottavat monipuolisia hyötyjä ekosysteemille, mukaan lukien tuloksiin perustuvien hyötyä tuottavien menetelmien pilotointi.
 
5. Maatalouden neuvontajärjestelmien vahvistaminen. Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita vahvistamaan valuma-aluetason neuvontapalvelujaan riittävällä rahoituksella ja asiantuntemuksella: lisätään ammattitaitoisten neuvonantajien määrää ja asetetaan palvelut, mukaan lukien uudet valuma-aluetason vesienhallintapalvelut, kaikkien viljelijöiden saataville.
 
6. Strategisen vesihallinnon vahvistaminen. Riittävä ja säännöllinen veden laadun seuranta on vesihallinnon keskeisiä tehtäviä. Waterdrive-hanke kannustaa Itämeren maita parantamaan hallintoa, tutkimusta, koulutusta, seurantaa ja suunnittelua varmistaakseen tehokkaan strategisen suunnittelun eri tasoilla ja lisäämään kestävyyttä, mukaan lukien veden puutteesta, liiallisista vesimääristä tai huonolaatuisesta vedestä seuraavat riskit.