KARTBESTÄLLNING

Fyll i beställningsblanketten nedan.

För beställning av täckdikningskartan behövs skiftesnumret (10-siffrigt).

Skiftesnumret finns att fås på nätsidorna:  karttaikkuna- och på peltolohkot.fi-tjänsten.

KARTTAIKKUNA-SERVICE
PELTOLOHKOT-SERVICE
BESTÄLLNINGSBLANKETT
Beställarens uppgifter
Kartuppgifter
(om det är känt)
(om det är känt)