DRÄNERINGSKARTOR

I Täckdikningsföreningens arkiv finns dräneringskartor över nästan alla täckdikade skiften.

Man kan beställa kartan elektroniskt eller genom att kontakta de regionala kontoren per e-post eller telefon.

Elektronisk beställning:   BESTÄLL

PRISLISTA
Grundavgift…………………………………..25 €
Papperskarta A4 och A3…………….5 €/st
Papperskarta A2…………………………10 €/st
Kartfil……………………………………………..5 €/st
 
Kartbeställningen inkluderar:
Två kopior/karta, extra kopia 2 €/st
Fraktkostnaden och fakturering ingår i priset.