Publikationer


Nedan finns en lista över svenskspråkiga publikationer.
Fler publikationer finns att fås på finska.

 

Guider

 

Medlemspublikationer

Täckdikningsföreningens medlemspublikationer innehåller aktuella frågor om dränering.
Publikationen är tvåspråkig.

 

Forskningsbank över dränering

 

Forskningsbank