Handledning för underhåll av täckdiken utgiven på svenska

Handledningen som gavs ut ifjol har nu översatts till svenska. Handledningen beskriver hur täckdikessystem fungerar och de service- och underhållsåtgärder som ska genomföras regelbundet. Dessutom behandlas möjliga orsaker till att dräneringen inte fungerar och presenterar lösningar som effektiviserar dräneringen. Syftet är att förbättra tillväxt- och odlingsförhållandena på åkrarna. Publikationen finns tillgänglig på föreningens hemsida.