BEVATTNING I ÅKERBRUKET

Utbildningsföreningen för naturvård LUOKO rf, 2023, 59 s. Syftet med publikationen är att lyfta fram och sammanställa information relaterad till bevattning genomförd i åkerbruket och att hjälpa bevattning i överväganden relaterade till planering och genomförande. Publikationen vänder sig i första hand till lantbrukare och rådgivare. Ladda

Handledning för underhåll av täckdiken utgiven på svenska

Handledningen som gavs ut ifjol har nu översatts till svenska. Handledningen beskriver hur täckdikessystem fungerar och de service- och underhållsåtgärder som ska genomföras regelbundet. Dessutom behandlas möjliga orsaker till att dräneringen inte fungerar och presenterar lösningar som effektiviserar dräneringen. Syftet är att förbättra tillväxt- och odlingsförhållandena på åkrarna. Publikationen finns tillgänglig på föreningens hemsida.

UNDERHÅLL AV TÄCKDIKEN

Täckdikningsföreningen rf, 2023, 40 s. Handledningen beskriver hur täckdikessystem fungerar och de service- och underhållsåtgärder som ska genomföras regelbundet. Dessutom behandlas möjliga orsaker till att dräneringen inte fungerar och presenterar lösningar som effektiviserar dräneringen. Ladda

ÅKERTÄCKDIKNING

Täckdikningsföreningen, 2015 (uppdaterad 2020), 28 s. En guide om täckdikning, som lyfter fram de viktigaste faktorerna som jordbrukaren bör beakta i ett täckdikningsprojekt. Ladda Beställ