BEVATTNING I ÅKERBRUKET

Utbildningsföreningen för naturvård LUOKO rf, 2023, 59 s. Syftet med publikationen är att lyfta fram och sammanställa information relaterad till bevattning genomförd i åkerbruket och att hjälpa bevattning i överväganden relaterade till planering och genomförande. Publikationen vänder sig i första hand till lantbrukare och rådgivare. Ladda

UNDERHÅLL AV TÄCKDIKEN

Täckdikningsföreningen rf, 2023, 40 s. Handledningen beskriver hur täckdikessystem fungerar och de service- och underhållsåtgärder som ska genomföras regelbundet. Dessutom behandlas möjliga orsaker till att dräneringen inte fungerar och presenterar lösningar som effektiviserar dräneringen. Ladda

ÅKERTÄCKDIKNING

Täckdikningsföreningen, 2015 (uppdaterad 2020), 28 s. En guide om täckdikning, som lyfter fram de viktigaste faktorerna som jordbrukaren bör beakta i ett täckdikningsprojekt. Ladda Beställ

Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö

Jord- och skogsbruksministeriet, 2020. 72 s. ISBN PDF: 978-952-366-373-2 Syftet med riktlinjerna är att beskriva omvärlden ur perspektivet för jord- och skogsbrukets vattenhushållning och de förväntningar som samhället ställer på den samt att fastställa mål för den framtida verksamheten. Riktlinjerna utarbetades som ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Täckdikningsföreningen rf och Tapio Ab. Ladda

REGLERAD DRÄNERING

Landsbygsnätverket, 2009. Landsbygsnätverkets broschyr. Guide till reglerad dränering. Behov, effekter och principer. Ladda

BÄCKAR – levande landsbygd

Jord- och skogsbruksministeriet. 2008. 55 s. Guide till bäckrestaurening. Guiden ger vägkost för att planera och förverkliga en bäckrestaurering i ett jord- bruksområde. Den har gjorts som ett samarbete mellan fiskeri- och miljöförvaltningen. Ladda

SURA SULFATJORDAR

Landsbygsnätverket, 2009. Landsbygsnätverkets broschyr. Guide till sura sulfatjordar. Miljöpåverkan, områden och förebyggande åtgärder.