Julkaisut

 

Julkaisut on jaoteltu ryhmiin: KIRJAT, OPPAAT, JÄSENJULKAISUT, TUTKIMUSYHDISTYS RY:N TIEDOTTEET. Lisäksi tutkimusjulkaisuja on esitetty SALAOJITUKSEN TUTKIMUSTIETOPANKISSA.

Kirjat, Oppaat, Jäsenjulkaisut ja Tutkimusyhdistys ry:n tiedotteet.
Voit tilata julkaisuja painamalla Tilaa- painiketta.
Voit lukea julkaisuja painamalla Lataa- painiketta.

 

KIRJAT

 

 • SALAOJAYHDISTYS 100 VUOTTA

  Salaojayhdistys 100 vuotta -kirjaan on koottu tapahtumia Salaojayhdistyksen
  toi­minnasta vuosien varrelta. Salaojituksen tekniikan ja tutkimuksen kehityksestä
  on omat lukunsa. Lopussa on isäntien ja alan ammattilaisten kertomuksia.

  Salaojayhdistys ry, 2017. 178 sivua. ISBN 978-952-5345-38-4
  Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 €

  Lataa

  Tilaa

 • SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

  Salaojakeskus ry, 2002
  Salaojituksen tavoiteohjelma SARA-2000, joka kattoi vuodet 1980-2000, julkaistiin vuonna
  1980. Vuoden 2000 aikana voitiin todeta, että ohjelmakausi oli päättynyt ja olisi aika tarkastella
  tilannetta uudelleen.

  Tavoiteohjelmassa on kuvattu salaojitustoiminnan tila ja peruskuivatus siltä osin kun se liittyy salaojitukseen.
  Aihepiirit kattavat neuvonnan, suunnittelun ja toimeenpanon, valtion rahoituksen, ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon sekä tutkimustoiminnan.

  Lataa

 • RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset

  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2016. 52 s.

  Peltosalaojituksen suunnittelu ja työn toteutus. Salaojituksen osapuolten tehtävät ja vastuut.
  Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen laatuvaatimukset suunnittelun, tarvikkeiden ja työn osalta.
  Salaojituksen kunnossapitoon annetaan myös ohjeita julkaisussa. Hinta 39 €.

  Tilaa

 • MAAN VESI- JA RAVINNETALOUS- Ojitus, kastelu ja ympäristö

  Salaojayhdistys ry, 2009, 2. täydennetty painos 2016, 488 s. ISBN 978-952-5345-22-3
  Maan vesitalouden oppikirja suomeksi
  Kirja käsittää laaja-alaisesti maankuivatus- ja kastelutoimenpiteiden perusteet, suunnittelun ja toteuttamisen
  Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 €

  Lataa

  Tilaa

 • SUOMEN SALAOJITUKSEN HISTORIA

  Salaojituksen tukisäätiö, 2014. 3.painos.  387 s. ISBN 978-952-5345-30-8
  Katsaus salaojitukseen maailmalla Rooman ajoista nykyaikaan. Suomalaisen salaojituksen kehitys
  1600-luvulta nykypäivään. Salaojakeskuksen- Salaojitusyhdistyksen historia.
  Hinta 40 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 30€

  Tilaa

 • SALAOJITUS SUOMESSA 1950–2000

  Salaojituksen perinneyhdistys, 2001. 128 s. ISBN 952-91-4182-3
  Suomalaisen salaojituksen huippuvuosien historiikki alan eri näkökulmista ja katsaus tulevaisuuteen
  Runsas kuvitus
  Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 €
  Tilaa

 • 1858–1918–2008 – KUVIA SUOMALAISESTA SALAOJITUKSESTA

  Salaojituksen tukisäätiö, 2008.  350 s. ISBN 978-952-5345-18-6
  Salaojituksen juhlavuoden kunniaksi julkaistu kuvateos
  Kirjassa on yli 400 kuvaa kertomassa salaojituksen menneestä ja nykyisyydestä.
  Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 €

  Tilaa

 • PIENI SALAOJITUSKIRJA

  Salaojakeskus (J. Saavalainen), 2002.  72 s. ISBN 952-5345-08-4
  Tekstissä on käsitelty suunnittelun perusteita, suunnittelua, työn toteuttamista ja vian etsintää
  Sopii erinomaisesti esim. agrologin opintoihin
  Hinta 10 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 5 €

  Tilaa

 • MAANPARANNUS JA MAATALOUDEN VESIRAKENNUS MOLEMMIN PUOLIN SUOMEN LAHTEA

  Salaojituksen Perinneyhdistys ja Eesti Maaparandajate Selts. 2014.  165 s.
  Maankuivatuksen ja kastelutoiminnan kehitys Suomessa
  ja Virossa maailmansotia edeltäviltä ajoilta nykypäivään.
  Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 €

  Tilaa

 • OJAMIES JA LAPIO

  Maahenki Oy, 2001. 240 s. ISBN 952-5328-10-4
  26 tekstin antologia valtakunnallisen Salaojat ja muut ojat – kirjoituskilpailun parhaimmistosta
  Loppuunmyyty. Lainaus sovittavissa.
   

OPPAAT

 

Jäsenjulkaisut

 

Salaojayhdistyksen jäsenjulkaisut sisältävät ajankohtaista asiaa salaojituksesta.
Julkaisuissa listataan alan toimijoiden yhteystiedot.

 

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteet

 

 

Salaojituksen tutkimustietopankki

 

Tutkimustietopankki