LOMAKKEET SALAOJITUKSEEN JA KUIVATUKSEEN

Urakointisopimus
– Salaojayhdistyksen sopimuslomake salaojaurakasta urakoitsijan ja tilaajan välillä

Salaojasuunnittelun sopimus
– Salaojayhdistyksen sopimuslomake suunnittelijan ja tilaajan välillä

Ojitusilmoituslomake
– Ilmoitus ojituksesta – lomake ja täyttöohjeet suurempiin ojitushankkeisiin

Salaojatyön työmaapöytäkirja
– Maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaisen salaojitustyön työmaapöytäkirja (ELY-keskus)

PÄTEVYYDEN HAKEMUSLOMAKKEET

Salaojasuunnittelijan pätevyyslomake
– Salaojayhdistyksen lomake suunnittelijan pätevyyden hakemiseksi

Urakoitsijan pätevyyslomake
– Salaojayhdistyksen lomake urakoitsijan pätevyyden hakemiseksi

Pätevyysjärjestelmän ohjaukseen hakeutuminen
– Salaojayhdistyksen lomake pätevyysjärjestelmän ohjaukseen hakemiseksi