TUTKIMUS

Maan kuivatukseen liittyvät tutkimushankkeet Suomessa.

Tutkimukset jakaantuvat käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin.

Tutkimusjulkaisuja on esitetty kohdassa julkaisut.