Helena Äijön ja Markus Sikkilän (Maveplan Oy) artikkeli turvemaiden salaojituksesta löytyy tästä.