JULKAISUT

Julkaisut on jaoteltu ryhmiin: KIRJAT, OPPAAT, JÄSENJULKAISUT, TUTKIMUSYHDISTYS RY:N TIEDOTTEET. Lisäksi tutkimusjulkaisuja on esitetty SALAOJITUKSEN TUTKIMUSTIETOPANKISSA.

KIRJAT

 • Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössäMaa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä
  Maa- ja metsätalousministeriö, 2020. 70 s. ISBN 978-952-366-186-8. Suuntaviivoissa määritetään työryhmän työn pohjalta maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden tavoitteet sekä keskeisiä vesitaloudellisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan ratkaista toimintaympäristön, ilmasto- ja vesiolojen muutosten mukana tuomia haasteita. Työ toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön, Salaojayhdistys ry:n ja Tapio Oy:n yhteistyönä. Lataa På svenska In English
 • SALAOJAYHDISTYS 100 VUOTTASALAOJAYHDISTYS 100 VUOTTA
  Salaojayhdistys 100 vuotta -kirjaan on koottu tapahtumia Salaojayhdistyksen toi­minnasta vuosien varrelta. Salaojituksen tekniikan ja tutkimuksen kehityksestä on omat lukunsa. Lopussa on isäntien ja alan ammattilaisten kertomuksia. Salaojayhdistys ry, 2017. 178 sivua. ISBN 978-952-5345-38-4 Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 € Lataa Tilaa
 • RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimuksetRIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset
  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2016. 52 s. Peltosalaojituksen suunnittelu ja työn toteutus. Salaojituksen osapuolten tehtävät ja vastuut. Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen laatuvaatimukset suunnittelun, tarvikkeiden ja työn osalta. Salaojituksen kunnossapitoon annetaan myös ohjeita julkaisussa. Hinta 39 €. Tilaa
 • MAAN VESI- JA RAVINNETALOUS- Ojitus, kastelu ja ympäristöMAAN VESI- JA RAVINNETALOUS- Ojitus, kastelu ja ympäristö
  Salaojayhdistys ry, 2009, 2. täydennetty painos 2016, 488 s. ISBN 978-952-5345-22-3 Maan vesitalouden oppikirja suomeksi Kirja käsittää laaja-alaisesti maankuivatus- ja kastelutoimenpiteiden perusteet, suunnittelun ja toteuttamisen Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 € Lataa Tilaa
 • SUOMEN SALAOJITUKSEN HISTORIASUOMEN SALAOJITUKSEN HISTORIA
  Salaojituksen tukisäätiö, 2014. 3.painos.  387 s. ISBN 978-952-5345-30-8 Katsaus salaojitukseen maailmalla Rooman ajoista nykyaikaan. Suomalaisen salaojituksen kehitys 1600-luvulta nykypäivään. Salaojakeskuksen- Salaojitusyhdistyksen historia. Hinta 40 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 30€ Lataa Tilaa
 • SALAOJITUS SUOMESSA 1950–2000SALAOJITUS SUOMESSA 1950–2000
  Salaojituksen perinneyhdistys, 2001. 128 s. ISBN 952-91-4182-3 Suomalaisen salaojituksen huippuvuosien historiikki alan eri näkökulmista ja katsaus tulevaisuuteen Runsas kuvitus Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 € Tilaa
 • 1858–1918–2008 – KUVIA SUOMALAISESTA SALAOJITUKSESTA1858–1918–2008 – KUVIA SUOMALAISESTA SALAOJITUKSESTA
  Salaojituksen tukisäätiö, 2008.  350 s. ISBN 978-952-5345-18-6 Salaojituksen juhlavuoden kunniaksi julkaistu kuvateos Kirjassa on yli 400 kuvaa kertomassa salaojituksen menneestä ja nykyisyydestä. Hinta 50 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 40 € Tilaa
 • PIENI SALAOJITUSKIRJAPIENI SALAOJITUSKIRJA
  Salaojakeskus (J. Saavalainen), 2002.  72 s. ISBN 952-5345-08-4 Tekstissä on käsitelty suunnittelun perusteita, suunnittelua, työn toteuttamista ja vian etsintää Sopii erinomaisesti esim. agrologin opintoihin Hinta 10 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 5 € Lataa Tilaa
 • MAANPARANNUS JA MAATALOUDEN VESIRAKENNUS MOLEMMIN PUOLIN SUOMEN LAHTEAMAANPARANNUS JA MAATALOUDEN VESIRAKENNUS MOLEMMIN PUOLIN SUOMEN LAHTEA
  Salaojituksen Perinneyhdistys ja Eesti Maaparandajate Selts. 2014.  165 s. Maankuivatuksen ja kastelutoiminnan kehitys Suomessa ja Virossa maailmansotia edeltäviltä ajoilta nykypäivään. Hinta 30 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 20 € Tilaa
 • OJAMIES JA LAPIOOJAMIES JA LAPIO
  Maahenki Oy, 2001. 240 s. ISBN 952-5328-10-4 26 tekstin antologia valtakunnallisen Salaojat ja muut ojat - kirjoituskilpailun parhaimmistosta Loppuunmyyty. Lainaus sovittavissa.  

OPPAAT

 • KASTELU PELTOVILJELYSSÄKASTELU PELTOVILJELYSSÄ
  Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2023, 59 s. Julkaisun tavoitteena on tuoda esille ja koota peltoviljelyssä totetutettuun kasteluun liittyvää tietoa sekä auttaa kastelun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä pohdinnoissa. Julkaisu on suunnattu ensisijaisesti maanviljelijöille ja neuvojille. Lataa
 • SALAOJIEN KUNNOSSAPITOSALAOJIEN KUNNOSSAPITO
  Salaojayhdistys ry, 2022, 40 s. Salaojien kunnossapito Oppaassa tuodaan esille salaojituksen toimintaa ja säännöllisesti tehtäviä hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä. Lisäksi tarkastellaan kuivatuksen vajaatoiminnan mahdollisia syitä, ja esitellään ratkaisuja kuivatuksen parantamiseksi. Lataa   På svenska
 • PELTOSALAOJITUSPELTOSALAOJITUS
  Salaojayhdistys ry, 2015 (päivitetty 2020), 28 s. Peltosalaojituksen opas Opas sisältää tärkeimmät asiat, jotka viljelijän on syytä ottaa huomioon salaojitushankkeessa På svenska   Lataa Tilaa
 • MAANALAISTEN LINJAHANKKEIDEN PELTOSALAOJITUSTEN KORJAUSOHJEETMAANALAISTEN LINJAHANKKEIDEN PELTOSALAOJITUSTEN KORJAUSOHJEET
  Salaojayhdistys ry ja MTK. 2017. 24 s. Ohjeessa selostetaan miten peltosalaojat tulee ottaa huomioon erilaisten linjojen rakentamisen yhteydessä ja kuinka salaojat korjataan. På svenska   Lataa
 • SALAOJITUSESITESALAOJITUSESITE
  Salaojayhdistys ry, 2017. 4 sivua På svenska   Lataa Tilaa
 • MAANKUIVATUKSEN JA KASTELUN SUUNNITTELUMAANKUIVATUKSEN JA KASTELUN SUUNNITTELU
  Suomen Ympäristökeskus. 2015. 196 s. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2015. 2. päivitetty painos. Maan kuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Ojituksessa tapahtuvien viranomaiskäsittelyjen kuvaus. Lataa
 • SÄÄTÖSALAOJITUSSÄÄTÖSALAOJITUS
  Maaseutuverkosto. 2009. 11 s. Maaseutuverkoston esite. Säätösalaojituksen opas. Säätösalaojien toiminta,vaikutukset ja toimintaperiaatteet. På svenska   Lataa
 • HAPPAMAT SULFAATTIMAATHAPPAMAT SULFAATTIMAAT
  Maaseutuverkosto. 2009. 11 s. Maaseutuverkoston esite. Happamien sulfaattimaiden opas. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen, vaikutukset ja ennakoivat toimenpiteet. På svenska   Lataa
 • PAJUN VILJELY JA SALAOJITUSPAJUN VILJELY JA SALAOJITUS
  Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry, 2017. 17 s. Pajun viljely ja salaojitus Pajun peltokasvatuksen vaikutukset salaojitukseen. Katsaus kirjallisuuteen. Lataa
 • OPAS OJITUSYHTEISÖLLE UOMAN KUNNOSSAPITO- JA PERUSKORJAUSHANKKEESEENOPAS OJITUSYHTEISÖLLE UOMAN KUNNOSSAPITO- JA PERUSKORJAUSHANKKEESEEN
  ELY-keskuksen oppaita 3, Outi Leppiniemi. 2014. 31 s. Opas ojitusyhteisölle uomankunnossapito- ja peruskorjaus- hankkeeseen: miten hanke toteutetaan ja mitä velvollisuuksia ojitusyhteisöllä on. På svenska   Lataa

JÄSENJULKAISUT

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteet

SALAOJITUKSEN TUTKIMUSTIETOPANKKI