Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2016. 52 s.

Peltosalaojituksen suunnittelu ja työn toteutus. Salaojituksen osapuolten tehtävät ja vastuut.
Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen laatuvaatimukset suunnittelun, tarvikkeiden ja työn osalta.
Salaojituksen kunnossapitoon annetaan myös ohjeita julkaisussa. Hinta 39 €.

Tilaa