Salaojituksen tukisäätiö, 2014. 3.painos.  387 s. ISBN 978-952-5345-30-8
Katsaus salaojitukseen maailmalla Rooman ajoista nykyaikaan. Suomalaisen salaojituksen kehitys
1600-luvulta nykypäivään. Salaojakeskuksen- Salaojitusyhdistyksen historia.
Hinta 40 €, Salaojayhdistyksen jäsenille 30€

Lataa
Tilaa