Salaojituksen investointitukitaso nousi

Salaojitukseen voi nyt saada investointitukea 35 % ja säätösalaojitukseen 40 %.
Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen 241/2015 muutoksen, jolla investointituen tukitasoa nostetaan 5 prosenttiyksiköllä salaojituksissa.
Asetusmuutos astui voimaan 20.4.2016 ja sitä sovelletaan vireillä oleviin tukihakemuksiin.

 

Salaojituksen tukitasot ovat 20.4.2016 lähtien:

  • normaali salaojitus 35% kokonaisinvestoinnista
  • säätösalaojitus 40% kokonaisinvestoinnista